Информацията в този сайт е предназначена само за български граждани.

ВходНовини !!!

Втората кръгла маса на Matters of Health се проведе на 08 декември 2010г. в хотел Шератон, София.

Презентациите и снимки от събитието можете да намерите в рубриката "Събития".

Цел

Под патронажа на Посолството на Република Франция в България, Санофи-Авентис основава  Кръг за обмяна на идеи и опит, наречен Matters of Health”. Този кръг ще събере основните фигури в областта на здравеопазването. Целта му е да инициира и поддържа дебати на високо равнище по важни въпроси на здравеопазването в България, чрез обмяна на идеи и опит.

Предизвикване на дебати

Два или три пъти през годината, Кръгът ще организира кръгли маси с изявени фигури в българското здравеопазване. Целта на тези кръгли маси е да предизвикат задълбочени дискусии по избрани теми, които ще бъдат пречупени през призмата на анализите на български и европейски експерти. Кръглите маси ще бъдат подготвяни от комитет от български специалисти. Те ще имат и задачата да поставят темите, върху които ще се дебатира.

Поддържане на дебати

Tози Кръг ще действа като клуб, който ще дава възможност на своите членове взаимно да се информират и/или да продължат дискусиите, инициирани по време на кръглите маси или други събития. Този уебсайт ще е мястото, където членовете на групата ще намират и обменят последна информация и идеи.

За целта, ние адресираме уебсайта до 2 различни групи членове:

 • Тези, които са част от сферата на българското здравеопазване и имат желанието да бъдат информирани, могат да намерят тук програмата на нашите дейности, заключенията от кръглите маси и материалите подготвени от нашия Комитет от Експерти;
 • Журналисти, отразяващи въпросите на здравеопазването, които желаят да намерят най-последна информация, в специално създадения за тях „Прес-кът”.

Надяваме се, че тази инициатива ще допринесе за подобряване на българското здравеопазване, като стимулира обмена на идеи по всички въпроси от тази сфера.


Kръг за обмяна на идеи и опит

Два или три пъти през годината ще бъдат организирани кръгли маси по избрани здравни теми. Тези кръгли маси ще дадат възможност за задълбочен анализ върху проблемите на здравеопазването, чрез съпоставяне на различни гледни точки и перспективи. Ще се обърнем към българския Комитет от Експерти, както и към европейски експерти, които да представят и дискутират съответните анализи.Това съпоставяне на идеи ще ни помогне да разберем какви са основните проблеми по всяка от темите и ще ни даде възможност да „нахвърлим” идеи за бъдещи промени. 

 • Теми

Планираме следните теми за кръглите маси:

 • Публично финансиране и Частни Фондове. Как да си взаимодействат за по-добър достъп на пациентите до лечение
 • Реформа в болничната система, касаеща вида и броя на лечебните заведения
 • Продължаващо Медицинско обучение 
 • Влиянието на процеса на застаряване на населението върху системата на   здравеопазването 

 

 • Комитет от Експерти

Комитетът от Експерти, състоящ от трима български експерта ще подготвя изчерпателен и задълбочен анализ на ситуацията на българското здравеопазване, разгледана от различни ъгли.

Комитетът ще бъде съставен от специалисти на високо ниво, изявяващи се в най-различни сфери. Например:

Експертите по медицина ще анализират действителното състояние на здравната система и ще направят прогноза за възможностите за бъдещото й развитие.

Експертът по социология ще дава оценка на социалните модели и тяхното значение в контекста на засегнатите теми.

Комитетът от Експерти ще представя своя предварителен анализ на всяка от кръглите маси и ще закрива тези кръглите маси, изнасяйки своето заключително мнение.

 • Външен експерт, идващ от друга европейска държава

За всяка от дискутираните теми ще бъде избирана европейска държава, която е пример за добра практика по конкретния проблем. Страната ще бъде избирана на база на съществуващи прилики с България.

Техният опит и анализ на ситуацията ще бъдат представени по време на кръглата маса

 • Представител на  европейска институция

Накрая, гледната точка на Брюксел по обсъжданите проблеми ще бъде изтъкнато от представител на европейска институция. По време на кръглата маса ще бъде представен и съответният анализ.

Програма

 • 8 декември 2009, Официално начало на инициативата „Matters of Health”,  Гранд Хотел София

Място на провеждане: Гранд Хотел София - Зала София

Време на провеждане: 10:30 - 12:00

 Пресконференция с участието на Посланика на Франция, Н.Пр. Етиен дьо Понсен, представители на Комитета от Експерти и представители на Санофи-Авентис България

 

 • 28 януари – първа Кръгла маса на тема:

Публично финансиране и Частни Фондове. Как да си взаимодействат за по-добър достъп на пациентите до лечение

 Място на провеждане: Хотел Шератон - Зала Роял

 

 • 8 декември – втора Кръгла маса на тема:

Реформа на болниците в България: какво да очакваме

Място на провеждане: Хотел Шератон - Зала Сердика от 16:00 часа